Michal Novotný@novotny
Michal Novotný@novotny
Aboutdead profil
My Recommended Quizaners
Daisy🍫@daisy1
Michal Novotný @novotny created a poll · 1y
Čo máš radšej?
KFC
McDonalds
Michal Novotný @novotny created a mini quiz · 1y
V ktorom z týchto štátov žije najviac obyvateľov?
Čierna Hora
Macedónsko
Albánsko
Bangladéš
Comments will be displayed after solving the mini.
Michal Novotný @novotny created a mini quiz · 1y
Ktorý z týchto programovacích jazykov je najvyužívanejší?
Python
Java
HTML
C++
Comments will be displayed after solving the mini.
Michal Novotný @novotny wrote a post · 1y