Len Patrik💛❄🐢 @clovek-clovek created a mini quiz · 19w
Aká krajina je na obrázku?
Indonézia
Bahamy
Slovinsko
Kuba
Comments will be displayed after solving the mini.
Ahoj @ahoj5 created a mini quiz · 31w
Další quiz bude z historie. Tak rovnou nějakou malou otázku fakt lehkou - Co byl důvod k zahájení první světové války?
Ruská revoluce
Britské kolonizování
Zabití F. Ferdinanda
R-U. Kolaps
Comments will be displayed after solving the mini.
I am Will @will created a mini quiz · 33w
Co dělá: print() V Pythonu PS:prg znamená program a ts znamená tiskárna. Bohužel se to tam nevešlo.
Napíše danou věc
Vytiskne danou věc
Najde nejbližší ts.
Otevře malovací prg.
Comments will be displayed after solving the mini.
Michal Novotný @novotny created a mini quiz · 34w
V ktorom z týchto štátov žije najviac obyvateľov?
Čierna Hora
Macedónsko
Albánsko
Bangladéš
Comments will be displayed after solving the mini.
Michal Novotný @novotny created a mini quiz · 34w
Ktorý z týchto programovacích jazykov je najvyužívanejší?
Python