PetraŠik @petrasik wrote a post · 3y
Minilekce M V dnešním komorním sezení se podíváme na Pythagorovu větu. Tuhle potvůrku budete potřebovat nejenom na základní škole, ale i po velkou část střední školy, protože bývá často potřeba ve výpočtech objemů a povrchů rovinných obrazců i těles (jako například kužel, jehlan atd.). Abychom správně porozuměli tomu, co Pythagorova věta vyjadřuje, musíme vědět, co je přepona a co jsou odvěsny. Je sice dobré znát základní vzorec (vpravo nahoře), ale co když máme trojúhelník KLM, takže v něm žádné strany a, b, c nejsou? Musíme si uvědomit následující. Už jen to, že odvěsny jsou v množném čísle, naznačuje, že budou dvě, na rozdíl od výjimečné a jedinečné královny přepony. Přepona je nejdelší strana trojúhelníku a leží přímo proti pravému úhlu (pravý úhel = 90 °). Odvěsny jsou takové podřadné služebné přepony a pravý úhel svírají mezi sebou. Sečteme-li druhé mocniny těchto odvěsen, získáme tak druhou mocninu přepony. Z toho vyplývá, že nezáleží na tom, jak se strany jmenují, ale zda jsou odvěsnami, nebo přeponou. Přepona je na straně rovná se vždy sama, odvěsny se vždy sčítají.