PetraŠik @petrasik wrote a post · 3y
Minilekce M Dnes tu máme pokračování znaků dělitelnosti. Minule jsme si již řekli, že aby bylo číslo dělitelné nějakým jiným číslem, pak musí být výsledek tohoto dělení beze zbytku. Už víme, že každé číslo je dělitelné 1 a samo sebou, že nulou dělit nelze a že každé sudé číslo lze dělit dvěma. Dnes si ukážeme další dva principy. 4: Dělitelnost čtyřkou zjistíme tak, že zkusíme, zda je jí dělitelné poslední DVOJČÍSLÍ. Pokud tedy máme číslo 31 351 492, zkusíme číslo 92. Můžeme jej buď přímo vydělit, nebo jej rozdělit na násobek čtyř, kterým jsme si jisti, a napíšeme i zbylé číslo, např. 92 = 80 + 12. Pokud je i toto zbylé číslo (v našem případě 12) dělitelné 4, pak jí můžeme dělit celé číslo. 8: Funguje jako dělitelnost 4, ale roli hraje poslední TROJČÍSLÍ: 492 = 400 + 80 + 12. 12 nelze dělit osmi. 3: U zjišťování dělitelnosti třemi musíme znát ciferný součet (cifra = číslice). To znamená, že sečteme všechny číslice (3 + 1 + 3 + 5 + 1 + 4 + 9 + 2 = 28). Pokud je toto výsledné číslo (součet) dělitelné třemi, potom máme jistotu, že i celé číslo 31 351 492 LZE dělit třemi. 28 : 3 nelze, takže číslo není dělitelné 3. 9: Funguje stejně jako dělitelnost třemi, ale ciferný součet musí být dělitelný devíti. Naše dnešní číslo 31 351 492 je tedy dělitelné pouze čtyřmi. P. S. Distanční výuka (u mě bohužel jak z role studenta, tak z role vyučujícího) si vybrala svou daň a způsobila mi nepříjemné zdravotní problémy v podobě syndromu karpálního tunelu. V současné době píšu, byť pravák, pouze levou rukou, což všechnu práci značně zdržuje. Celkově navíc musím práci na počítači omezit pouze na co nejnutnější úkony. Prozatím se s vámi tedy zase na nějakou chvíli rozloučím. Jakmile se ale ruka rozhodne uzdravit, opět se tu u minilekcí sejdeme. Chystám navíc i novinku, takže se máte rozhodně na co těšit. :) Zatím se tu mějte. :)
. @lucynka
Tak se brzy uzdrav :)
3y