PetraŠik @petrasik wrote a post · 3y
Minilekce ČJ Dnes se podíváme na slova příbuzná se slovesem /být/, která se často pletou se slovy, v nichž se píše měkké i. Svým způsobem spolu ale souvisí. Vezměme si do parády nejdříve slovesa. Sloveso /nabýt/ znamená /získat, dostat/. Naproti tomu /nabít/ používáme ve významu /naplnit/, např. energií (mobil, baterii), náboji (zbraň), kreditem... Od těchto sloves jsou pak odvozená přídavná jména. Je-li něco /nabyté/, znamená to, že jsme to získali, začali jsme to vlastnit. U /nabitého/ je to opět vztaženo k energii, kreditu, nábojům apod. To jsou všechno pravidla, která se lidi dokážou naučit. Problém ale nastává, když si vytvoří například spojení mezi slovy /nabýt, nabytý/ a /zkušenosti/. Zkušenosti skutečně můžeme nabýt (získat), zkušenosti jsou nabyté (získané), ale pozor, když už jich máme moc, jsme jimi nabiti (naplněni)!