PetraŠik @petrasik wrote a post · 3y
Minilekce ČJ Ahoj všem. Dnes se podíváme na látku, která se poprvé učí přibližně ve druhé třídě základní školy, ale věřte nebo ne, setkala jsem se už s několika maturanty, kteří neměli ani páru, o co vlastně jde. Takže pro jistotu připomínám. :) Podstatná jména mají několik dělení, jedním z nich je dělení na abstraktní a konkrétní. Pokud si pamatujete definici podstatných jmen, víte, že jde o názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. První tři z nich tedy označují podstatná jména konkrétní, zbylé dvě skupiny jsou abstraktní. Rozdíl mezi nimi je ten, že konkrétní slova existují fyzicky, můžeme je vidět, můžeme si na ně sáhnout. Slova abstraktní označují spíše vlastnosti, děje (podstatná jména slovesná - hoření, plavání, zpívání), případně některé nemoci (angína, cukrovka) atd. Nebyla by to ale čeština, kdyby si pro nás nevymyslela nějaké perličky. Kvůli přenášení významů mezi slovy tedy můžeme mít i taková, která se dají v různých kontextech přiřadit k oběma skupinám. Příklad: „Baví mě pletení“ (pletení = abstraktní, název činnosti) nebo „Kočka si vlezla do babiččina koše s pletením“ (pletení = konkrétní, jde o souhrnné metonymické označení pomůcek k pletení, např. jehlice, vlna atd.).