PetraŠik @petrasik wrote a post · 2y
Minilekce ČJ Ačkoli se od základní školy učíme, že „a“ patří mezi spojky, před kterými nelze psát čárku, čeština nás dokáže opět překvapit – jde to. Rozhodně se toho tedy nebojte a čárku před a klidně napište. :) Musíme však rozlišovat, o jaký významový poměr se jedná. Všeobecně platí, že pokud dvě slova nebo věty pouze slučujeme (tzn. obě slova/věty platí stejně), čárka se před „a“ skutečně nikdy nepíše. U ostatních poměrů je ale správně. V odporovacím poměru stačí spojka „a“ úplně samostatně. Od té slučovací ji však rozlišíme tak, že ji můžeme nahradit spojkou „ale“, případně si k ní můžeme říct „přesto“ (Pořád chodí bez čepice, ale nenastydne. / Pořád chodí bez řepice, a přesto nenastydne.). Dále se čárka píše u důsledkového poměru, tam se už ale nejedná čistě o spojku „a“, nýbrž „a proto“ (případně a tedy, a tak, a tudíž...). Stupňovací poměr je též tvořen dvěma slovy: „a dokonce“. Posledním případem je ohraničení jiného úseku, tedy vložené věty, přístavku, přívlastku volného atd., kolem kterých se z obou stran píše čárka, aby byly ohraničeny a odděleny od zbytku věty. Čárku na jejich konci tedy píšeme bez ohledu na to, co za nimi následuje (v tomto případě spojka „a“).
Daisy🍫 @daisy1
Já píšu čárku vždy tam, kde když spojku,, a" vynechám, tak se nic nezmění.
2y