Len Patrik💛❄🐢 @clovek-clovek created a mini quiz · 2y
Z ktorej krajiny pochádza syr Čedar?
Švajčiarsko
Chorvátsko
Veľká Británia
Grécko
Comments will be displayed after solving the mini.