Daisy🍫 @daisy1 created a mini quiz · 1y
❄️🌨️❄️ Vyznáš se v pranostikách? Na Hromnice......? ❄️🌨️❄️
O krok více
O hodinu více
O skok více
O den více
Comments will be displayed after solving the mini.