Michal Novotný @novotny created a mini quiz · 1y
V ktorom z týchto štátov žije najviac obyvateľov?
Čierna Hora
Macedónsko
Albánsko
Bangladéš
Comments will be displayed after solving the mini.