Daisy🍫 @daisy1 created a mini quiz · 2y
🤔🤯🤔Rozumíš psanému textu? Nedávej jako správnou odpověď to, co není matematické a co není správně 🤔🤯🤔
Hlídal mně doma
-93+58=-35
28% procent
Rovnoramenný
Comments will be displayed after solving the mini.