Daisy🍫 @daisy1 created a mini quiz · 1y
🌱🍇🌱 Poznávání rostlin. Jaká rostlina s jedlými plody je zde zobrazena? Napovím, že se jí nejčastěji nesprávně říká brusinka. 🌱🍇🌱
Klikla velkoplodá
Klikna velkoplodá
Klikva velkoplodá
Klika velkoplodá
Comments will be displayed after solving the mini.