Michal Novotný @novotny created a mini quiz · 44w
Ktorý z týchto programovacích jazykov je najvyužívanejší?
Python
Java
HTML
C++
Comments will be displayed after solving the mini.