Albert Quizana @albert created a mini quiz · 6y
Ktorý štát nepoužíva menu FRANK?
Švajčiarsko
Nemecko
Lichtenštajnsko
Kongo
Comments will be displayed after solving the mini.