Wejstr @wejstr created a mini quiz · 2y
Která země v Jižní Americe je pojmenována po nalezištích stříbra?
Uruguay
Argentina
Paraguay
Brazílie
Comments will be displayed after solving the mini.