Daisy🍫 @daisy1 created a mini quiz · 1y
🤯🇨🇿🤯 Češtinářská chvilka. Jak napíšeš infinitiv slovesa, které vyjadřuje, že se někomu nadržuje, že je někdo upřednostňován? 🤯🇨🇿🤯
Prostěžovat
Protežovat
Protěšovat
Protěžovat
Comments will be displayed after solving the mini.